Selské forum

Na Tetíně.

Rádi bychom vás pozvali na společné setkání zemědělců z berounského kraje. Připravili jsme pro vás několik zajímavých přednášek, které se zabývají aktuálními tématy v zemědělství, krajině a obchodu se zemědělskými komoditami. Zváni jsou nejen všichni zemědělci. Během setkání bude čas na seznámení a posílení vzájemných vazeb. Rádi se s Vámi uvidíme ve středu 16. 3. 2022 od 9.00 na Tetíně.

Program 16. 3. 2022

8.30

Sraz a káva nebo čaj


9.00 - 9.15

Úvod

Ing. Josef Stehlík - ASZ a Mgr. Hana Hofmeisterová - AOPK ČR


9.15 - 10.00

Extenzivní využití travních porostů nejen v krasových oblastech

Ing. Vilém Pavlů - Výzkumný ústav rostlinné výroby - Liberec


10.00 - 10.45

Představení pokusu vícekomponentních směsí meziplodin na demonstrační farmě ve Velkých Hostěrádkách. Možností pěstování pohanky na zrno nebo meziplodinu v systému EZ (ve spolupráci s Ing. Dagmar Janovskou Ph.D. z VÚRV - Praha.)

Adam Brezány - PROBIO obchodní společnost s r.o.


10.45 - 11. 30

Hospodaření a ochrana půdy v oblasti vody a živin

Ing. Pavel Růžek - Výzkumný ústav rostlinné výroby - Praha

11.30 - 12.30

Změny ve společné zemědělské politice pro období 2023 - 2028

Ing. Josef Vrzáň a Ing. Anna Vejvodová


12.30 - 13.15

OBĚD - poprosíme vás o příspěvek 100 Kč


13.15 - 14.00

Zkušenosti ze zakládání a prací odbytových družstev zemědělských komodit

Radka Nováková


14.00 - 14.45

Legislativní podmínky a jejich budoucí změny zpracování produktů a prodej ze dvora

Kateřina Urbánková - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců


14.45 - 15.30

Představení významu pastvy na území CHKO. Co vzácného vám roste na souvratích?

Mgr. Jindřich Prach - Agentrura odchrany přírody a krajiny ČR, CHKO Český kras


Odpolední svačina a diskuze


16.30 Konec

Cena

Celá konference je zdarma díky podpoře partnerů. Na místě vás poprosíme o příspěvek 100 Kč na oběd.

Kde

Komunitní centrum sv. Ludmila

Hradní 308

Tetín

Parkování

Využijte prosím některé z oficiálních parkovišť, abychom svými vozy neobtěžovali místní obyvatele.


COVID opatření

Dbejte prosím na aktuální proticovidová opatření.